Hogyan lehet fogyatékossá válni magas vérnyomás esetén. Demencia – Wikipédia

Absztrakt Kontextus: Az elhízás gyakorisága világszerte növekszik. Az elhízás hatását a halálozásra és a morbiditásra, valamint annak következményeit a fogyatékosság jövőbeli prevalenciájára az idősebb népességben nem vizsgálták meggyőzően. Célkitűzés: Annak meghatározása, hogy a túlsúly és az elhízás milyen hatással van a halálozásra és a fogyatékosságra, az időskorúak számszerűsítésével a fogyatékosságtól mentes élettartam és a fogyatékosságból elvesztett évek YLD alapján.

Tervezés, beállítás és résztvevők: A rotterdami tanulmány kohortjának résztvevője esetében regressziós technikákat alkalmaztak a testtömeg-index BMI és a derék-kerület WC összefüggésének becslésére külön-külön a halálozással, az esetleges fogyatékossággal és a fogyatékosságtól való kilábalással.

A fogyatékosságot a Stanford Health Assessment Questionnaire fogyatékossági mutatójának segítségével értékelték, amely a napi szintű aktivitás.

  1. Tisztelt Dr.
  2. 2 fokú magas vérnyomás kezelési terve

Az élettartam kiszámításához a többlépcsős élettartam-táblázat módszertanát alkalmazták. Fő eredményintézkedések: Összességében 15 éves halálozási kockázat, 6 éves fogyatékosság előfordulása, a teljes élettartam, az egészséges élettartam és a fogyatékkal élő élet várható élettartama. Eredmények: halálesetet figyeltünk meg.

Elemzésünk nem mutatott összefüggést a testtömeg-index vagy a WC és az egészséges lakosság mortalitása között.

Down-szindróma tünetei és kezelése

Következtetés: Az eredmények nem támasztják alá azt a hipotézist, miszerint a megnövekedett testtömeg csökkenti az idősebb emberek élettartamát. Bár a megnövekedett testsúly a rokkantság és a maradás nagyobb kockázatával jár.

Ezek az eredmények a WC használatával maradtak. Fő A túlsúly és az elhízás fontos tényezői a halandóság és a fogyatékosság szempontjából. Az elhízás növekvő gyakorisága hozzájárul az életminőség csökkenéséhez. Európában a felnőttek több mint fele túlsúlyos. A kutatások összefüggést mutattak a megnövekedett testtömeg-index BMIvalamint a fogyatékosság előfordulása és prevalenciája között.

Halálozás és fogyatékosság: a túlsúly és az elhízás hatása

Az elhízás a megnövekedett testtömeg miatti halálozási és fogyatékossági kockázatok közötti egyensúlytól függően a fogyatékosság kompresszióját vagy kiterjesztését eredményezheti vagyis többé-kevésbé a fogyatékossággal töltött időt. A fogyatékosságnak az élet végére való kompressziója úgy véli, hogy csökkenti az öregedő népesség társadalmi költségeit.

A túlsúly és az elhízás miatt a fogyatékosság miatt elveszített évek YLD becslései év között változnak, a kiindulási életkor és a nem szerint. Ez azt sugallja, hogy az elhízás tiltó hatása jelenleg meghaladja a halálozási magas vérnyomás aromaterápiás kezelése, amelyek megnövelik a morbiditást. Különösen az idősebb népességnél a derék kerülete WC lehet jobb mérési módszer az elhízással kapcsolatos egészségügyi kockázatok és az összes okból fakadó halálozás értékelésénél.

Ennek a tanulmánynak a célja a túlsúly és hogyan lehet fogyatékossá válni magas vérnyomás esetén elhízás kockázata a halálozásra és a fogyatékosságra való felmérése, valamint az idősebb emberek DFLE és YLD szempontjából mutatott hatásának számszerűsítése. Ezt követően a Markov modellezési megközelítéssel becsüljük meg az átmeneti valószínűségeket, és többlépcsős élettartam-táblázatok alapján származtattuk a DFLE-t és az YLD-t. A vizsgálat erősségei között szerepel az eredmények és a kovariátok klinikai értékelése, valamint a hosszú halálozási nyomon követés.

Adatok és módszerek A rotterdami tanulmány egy népesség-alapú longitudinális tanulmány, amelynek célja az 55 éves vagy annál idősebb népesség betegségeinek és a betegségek kockázati tényezőinek elemzése Rotterdami Ommoord körzetében, Hollandiában. A résztvevők ezt követően meglátogatták a kutatóközpontot klinikai vizsgálat céljából.

A rotterdami tanulmány tervére vonatkozó részletes információkat máshol tettek közzé. Minden résztvevő írásbeli, írásbeli hozzájárulást adott.

zümmögés a fülekben, magas vérnyomás esetén

Az antropometrikus intézkedések a klinikai mérésekre támaszkodnak a kutatóközpontunk alapfeltáró vizsgálatánál. A magasságot és a súlyt a résztvevőkben mértük cipő és nehéz ruházat nélkül, a BMI-t pedig kg m — 2- ben számoltuk.

adaptol magas vérnyomás esetén

A BMI-t kategorikus változóként modelleztük négy kategóriával. A WC-t az alsó bordamargó és a csípő mellkasa között félúton mértük, a résztvevőnek óvatosan lélegezve. A WC-t osztályoztuk a férfiak és nők eltérő megválasztásával. A rotterdami tanulmány összes résztvevőjét folyamatos megfigyelés alatt tartották; a háziorvosok és a kórházi nyilvántartásokat, valamint a halálos anyakönyvi kivonatokat az elhunyt résztvevők nyomon követésére használták A fogyatékosság állapotát a kiindulási helyzetben és a nyomon követési központ látogatása során 6 év elteltével a Stanfordból származó Daily Living tevékenységek keretében értékelték.

A legmagasabb pontszámú elem meghatározta az általános kategória pontszámát. A BMI, a WC és a fogyatékosság előfordulása és a fogyatékosságból való kilábalás közötti összefüggéseket a kiindulási állapot után 6 évvel logisztikus regresszióval becsültük meg. Ezért úgy döntöttünk, hogy nemzet szerint stratifikáljuk az élettáblázat becsléseit.

magas vérnyomású érbetegség

A túlsúly és az elhízás hogyan lehet fogyatékossá válni magas vérnyomás esetén hatása az egyén életére az YLD és a DFLE szempontjából csak a fogyatékosság kockázatának és a gyógyulás esélyeinek figyelembevételével értékelhető. Három államon belüli betegség-halál modellt modelleztünk az R-ben R Statisztikai Számítástechnikai Alapítvány: Bécs, Ausztria,a Broyden — Fletcher — Goldfarb — Shanno változó metrikus algoritmus segítségével az R msm csomagban a fogyatékosság és a fogyatékosság közötti halálozás.

Az összehasonlíthatóság javítása érdekében a következő kovariátokat használtuk minden regressziós modellben. Az élethelyzetet dihotóm változóként értékeltük, leírva, hogy a résztvevő egyedül él-e vagy sem.

A jövedelmet korrigáltuk a háztartás egyenértékű jövedelmével havonta euróban. A hiányzó értékeket egy bináris változó meghatározásával számolják el, amely leírja, hogy rendelkezésre állnak-e a jövedelemre vonatkozó információk. A hiányzó adatok kezelésének ez a módszere megfelelő a korlátozott összetévesztés ellenőrzésekor, és ha a felszólalók kockázatbecsléseinek értelmezése nem célja a vizsgálatnak.

Összeállítottuk egy hipotetikus Rotterdam-tanulmány résztvevőjét, amely a regressziós modellekben korábban használt kovariánsok átlagát és modális értékeit hozzárendelte ehhez a résztvevőhöz. A fogyatékosságtól mentes egészséges állapotból a fogyatékossággal élő vagy halálos állapotból, valamint a fogyatékkal élőkből a fogyatékosság nélküli vagy halálos állapotba való átmenet valószínűségeit ebből a modellből vizelethajtó hatás nélküli magas vérnyomás esetén, és felhasználtuk a többlépcsős élettartam táblázatához.

Eredmények Az 1.

Összességében résztvevőt osztályoztak egészségesnek, azaz nem fogyatékkal élőknek, és résztvevőnek a kiindulási állapotban fogyatékkal élőknek. Összességében halálesetet figyeltünk meg a vizsgált populációban a követés 15 éve alatt. Ezek közül halálesetet regisztráltak a fogyatékossággal élő lakosság körében, és halálesetet regisztráltak a fogyatékkal élők körében.

a magas vérnyomás diétájának példái

Az alapállapotban fogyatékkal élő emberek idősebbek voltak, magasabb antropometria mutatókkal rendelkeztek, és alacsonyabb társadalmi-gazdasági státusuk volt az oktatás és a jövedelem alapján mérve. Teljes méretű tábla A 2. A kezdeti állapotban egészséges népességben a BMI vagy WC kategóriáinak kockázati arányai statisztikailag nem voltak jelentősek. A súlyosan elhízott résztvevők körében a kockázati arány a megnövekedett halálozásra utal, bár statisztikai jelentőséggel nem rendelkezik.

A halálozásra vonatkozó statisztikailag szignifikáns hatást nem lehetett megfigyelni, ha a WC-t mint alapvető intézkedést használtuk a résztvevők osztályozására. Teljes méretű tábla A 3. Az elemzés hasonlóképpen kimutatta a BMI és a helyreállítás negatív összefüggéseit. Amikor WC-t alkalmaztunk a BMI helyett, hasonló összefüggést figyeltünk meg a fogyatékosság előfordulásával. Az elhízás - halálozás vagy elhízás-rokkantsági kapcsolat modellezése WC-vel helyesebb volt, mint az Akaike információs kritérium szerinti BMI-kategóriák alkalmazása.

A túlsúly és az elhízás WC-vel mért hatása a teljes élettartamra elhanyagolható volt. Az átlagos életkor és a fogyatékossággal élő Rotterdam-tanulmányban részt vevő nemek szerint rétegezett életkor 55 éves korban BMI kategóriánként.

Teljes méretű kép Az életkor várható élettartama 55 éves koron derék kerület kategóriánként az átlagos és a fogyatékkal élő Rotterdam-tanulmányban részt vevő nemekre osztva. Ezek az elemzések a túlsúly és az elhízás korlátozott hatását mutatták a mortalitásra, de szignifikáns hatást gyakoroltak a morbiditásra, amint azt az esetleges és tartós ADL-rokkantság jellemzi. Mivel a túlsúly és az elhízás fogyatékossági hatásai meghaladták a halálozási hatásokat, az YLD növekedett a túlsúlyos és elhízott résztvevők körében, a normál súlyú résztvevőkkel összehasonlítva.

Ez a megállapítás a túlsúlyos és elhízott egyének osztályozására alkalmazott megközelítéstől függetlenül érvényes volt.

Műtét utáni szövődmények – veseátültetés

Erő és korlátozások Mielőtt megállapításainkat megvitatnánk, több korlátozást kell rámutatni. Összesen résztvevő nem volt hajlandó részt venni a nyomon követési interjúban. Nem-válasz elemzéseink azt mutatták, hogy ezeknek a személyeknek a BMI-je átlagosan magasabb volt. Nem tudtuk értékelni funkcionális állapotukat, de ha a nem válaszadás fogyatékossággal kapcsolatos, ami nem valószínűtlen, ez a szelekciós hatás az elhízás és a túlsúly súlyos fogyatékossággal kapcsolatos hogyan lehet hogyan lehet fogyatékossá válni magas vérnyomás esetén válni magas vérnyomás esetén hatásainak alábecsüléséhez vezethette az elemzéseinkben.

Noha az MSM modellezésével végzett becslés figyelembe veszi az önkényes megfigyelési időket és az ismeretlen állapotokat közvetlenül egy ismert átmenet, például halál előtt, ezek a résztvevők nem járultak hozzá a fogyatékkal élő vagy nem fogyatékos állapotba való átmenet valószínűségének becsléséhez. A fogyatékosság előfordulását 6 év után modelleztük. Valószínű, hogy ebben az időablakban elmulasztottuk az esetleges rokkantsági eseteket és a gyógyulásokat.

A Markov modellezési megközelítést alkalmazva részben elszámoltuk ezeket az elmulasztott eseményeket. A súlyosan elhízott résztvevők azonban a vizsgálat kezdetén ritkák voltak. Továbbá hiányosak voltak a fizikai aktivitással kapcsolatos adatok. Az ebből fakadó torzításnak elhanyagolhatónak kell lennie a halandósági elemzésnél, mivel a túlsúly és az elhízás ugyanúgy megjósolta a halálozást a fizikai aktivitás különböző szintjeinél egy korábbi tanulmányban.

Nem ellenőriztük a betegségek előfordulását, mivel a betegségek közvetítői szerepet játszanak az elhízás és a fogyatékosság, valamint a halálozás összefüggésében. Tanulmányunk erősségei között szerepel a determináns értékelése. Méréseink nem az önként jelentett információkra, hanem a BMI és WC klinikai méréseire támaszkodnak kutatóközpontunkban.

Halálozás A BMI és az idősebb emberek mortalitása közötti összefüggés elemzése megerősítette a mások által az irodalomban már bemutatott eredményeket. A túlsúly és az elhízás negatív hatásait a túlélésre jól dokumentálják a fiatal és a munkaképes korú lakosság körében. Az idősebb népesség körében a BMI növekedése nem következetesen összefüggésben van a halálozási kockázat növekedésével. A krónikus betegségben szenvedő betegek mindazonáltal gyengébb, esetleg védekező kapcsolatot mutattak a megnövekedett BMI és a mortalitás között.

A kiindulási állapotban fogyatékkal élő embereknek a túlélés szempontjából valószínűleg előnyös a túlsúly és az elhízás. Miért nem ártalmas az idősebb emberek túlzott testtömege, sőt a fogyatékkal élők is védenek? Az egyik hipotézis az orvosi fejlődéshez kapcsolódik. A krónikus betegségek kezelésére és a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére optimalizált orvosi ellátás megállíthatta a megnövekedett testzsír negatív egészségügyi hatásait.

Azt állították, hogy a túlsúly és az elhízás általános tápláléktartalomként szolgál stressz és betegség idején.

A zárójelekben levő számok az egyes tünetek előfordulásának gyakoriságát jelzik az Alzheimer-kóros betegeknél. A betegség gyakori társtünete a pszichózis állandósult tévképzetek és az agresszióra való hajlam. Kezdeti stádium[ szerkesztés ] A demenciában szenvedő beteg tünetei ekkor kezdenek a külvilág számára is láthatóvá válni, és a mindennapi tevékenységekbe is beszűrődni.

Ennek oka lehet a WC más kategóriákba sorolása.

Hasznosmegbeszélések